نمایش پایان داستان چند مجنون معاصر به روی صحنه میرود.

جنون متراکم در اشخاصِ اطراف ما، جز انفجار نهایتی در بر نخواهد داشت مگر آنکه مجنون مورد نظرمان پایان داستانش را چون روز، روشن و شفاف مقابلش ببیند و از روایتِ آینده ی رابطه اش درس بگیرد. اشتباهات اشخاص مختلفی روایت شده اند تا تمام ما خود را در یکی از آن اشخاص بیابیم و به چگونگیِ پایان داستانمان بیشتر فکر کنیم. و چه چیز والا تراز تفکر؟!

دیدگاهتان را بنویسید