نمایش پنج جهت اصلی به روی صحنه رفت.

: مرضیه رجبی
: الناز الماسی، ندا مروتی، مریم جوان، فرشته بخشی نژاد، تینا جعفری، شیرین افخمی فر

: فرشته بخشی نژاد، مهرداد شهبازیان

: حامد اوصانلوی
: مهران مرادی
: دکتر حامد نصرآبادیان
: مهرداد شهبازیان
: مریم جوان
: سارا حسینی
: مرتضی عابدی
: حمیدرضا سیفتی
: استودیو هنر برتر (علی دامیگو)
: اصلان ثنایی
: پویا مهری
: هادی رنگین کمان
: خدیجه رجبی، سارا یوسفی

دیدگاهتان را بنویسید