نمایش پنهان خانه پنج در به روی صحنه رفت.

“درس اول این بود که نترسید از آنچه با آن می ترسانند، در زمانه‌ای که آگاهی برای زنان جرم محسوب می‌شد عطری جان منزل خود را وقف آموزش و تحصیل زنان کرده که مردان، شوهران، گزمه‌ها و درآخر بیگانگان و مغول‌ها بر آنها وارد می‌شوند و هر بار به ترفندی باید ایشان را مغلوب سازند.
: آرش فلاحت‌پیشه
: کوشا ابراهیمی، مریم بهشتی، حمید باهوش، علیرضا رشیدی، مائده شهوازیان، سارا علاقمند، سارا فتحی، آیدا نوروزی

: حسین کیانی
: محمد امیریاراحمدی

: امین محمدی
: سیدجوادحسینی
: پریدخت عابدین‌نژاد
: سینا ییلاق‌بیگی
: احسان فلاحت‌پیشه
: محمد اسلامی
: سیدامین میری
: امین منتظری
: مرتضی حقیقت‌بیان
: پدرام سلیمانی
: کوثر مرادی
: احمد نگهبان، مژده زادمهر
: کامران کندی، محمدصالح محمدی
: سعید جمشیدی پور
: فاطمه امین‌الرعایا
: شکرانه کریم
: شیما مهدوی
: فریبا کامران
: محمد حسن درباغی فرد
: فرحناز معصومی، پگاه میرشجاعی
: امیرحسین بابائیان، مصطفی طباطبایی
: احمد بابائیان، مصطفی جمالی، محمد حسن درباغی فرد، حمید برنا، فرزاد چوپانی، محمد کیالها

دیدگاهتان را بنویسید