نمایش چارلی بارز و دیگران به روی صحنه رفت.

: ریحانه چزانی
: ایمان شفیعی، ریحانه چزانی، سروش امینی، نیما خیرآبادی، رهام اکبریان
رقابتی نفس گیر و تنگاتنگ بین دو نویسنده برای دریافت جایزه نوبل ادبیات که منجر به قتل های پی در پی و رمز آلود می‌شود ولی غافل از اینکه …

: ریحانه چزانی

: رهام اکبریان
: نازنین چزانی
: رامیار مجیدی

دیدگاهتان را بنویسید