نمایش چشم مرکب به روی صحنه رفت.

: کمال جعفری
: (به ترتیب ورود) سامان سالاری، حامد ناوشکی، تیما تقی زاده
زندگی، یه پشه است که نمیذاره بخوابی، نمیذاره آروم باشی، بی خیال باشی، بی خیال خیلی چیزایی که همه بی خیالشن… اینجا یه کلینیک اتانازیه!

: کمال جعفری

: ابوالفضل کاوندی، احمدرضا بورچی، سارا ثقفی
: سارا ثقفی
: مهدی دوایی
: کمال جعفری
: امیرحسین قلی بیگی
: گروه هنری چارسیک
: بردیا کاظمی
: امیرعباس اروجی
: ابوالفضل سلحشور
: حسین جعفریان
: سمیه ساعی دهقان، مهسا آقایی
: حامد عابدی
: آتنا صداقت
: فریبرز دارایی
: سارا ثقفی

دیدن این تئاتر برای افراد دچار افسردگی یا با سابقه بیماری افسردگی ممنوع می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید