نمایش چنور به روی صحنه رفت.

: قطب الدین صادقی
: فرشید گویلی
چنور داستان یک جستجوی عاشقانه است. مردی پس از دو دهه غیبت به خاک و دیار خود باز میگردد اما می بیند همه چیز و همه کس تغییر کرده اند. او حتی کمترین نشانی هم از عشق از دست رفته اش نمی یابد.

: کیوان اسماعیلی
: فرشید حیدری
: افسانه قلی زاده
: نیوشا صادقان
: فرید ستاربخش
: میثم صفری
: اختر تاجیک
: کیوان اسماعیلی
: سعید مصطفایی
: اهورا علیزاده، مارال علیپور
: حسن نصیریان، محمد متحدی، کامیار خزاعی
: کامبیز معماری
: حسین اکبری
: ایوب محمودنیا
: دانیال اربابی
: ندا کاوندی، مهران عشریه

دیدگاهتان را بنویسید