نمایش چهل لُم به روی صحنه رفت.

: سیدامیر پیشوایی
: حسین محمدی، آرش راسخ، شیوا جوانمرد، بهاره قهرمانی، بهرام خطیبی، مرتضی امینی تبار
هملت، شاهزاده‌ی بر حق دانمارک، توسط نامه ای از سوی خدمتکارش، از حال بد پدرش (پادشاه وقت دانمارک) خبردار شده و به سرعت خود را به کپنهاگ می رساند. وقتی به شهر می رسد جنازه‌ی پدرش را آماده ی سوزاندن، کلادیوس را بر تخت پادشاهی و خود را مسبب مرگ پدرش می بیند.

: سیدامیر پیشوایی

: (به ترتیب حروف الفبا) یاسمین خادمیان، شاهرخ دریانورد، رضا شریف کاظمی، کامیار شریفیان، سعیده طاهری، حنانه محمدی، ساینا مقدسی، مهرزاد نامدار، غزل منعمی، اشکان نیامنش، بهاره وطن خواه
: احسان صفانژاد
: فیروزه اصفهانی زاده، امیرحسین فاتح
: احسان صفانژاد
: نهال اکرمی
: عماد ساعدی
: س. امیر پیشوایی
: پانته آ پویاگوهر
: شاهرخ دریانورد
: روشنک پناهیان
: ویدا رضایی
: مرسده نقی زاده، پریسا آرو، سهیل عسگری
: احسان پیهانی
: سینا ایران پور
: محمد امین افشار
: هلیا شادی فر
: پانیذ محمدی
: جلال زرگانی
: گروه هنری لیچ
: حسین چاووشی
: جلال زرگانی
: مهدی سلطانی
: نهال اکرمی، پانیذ محمدی

دیدگاهتان را بنویسید