نمایش کات داگ به روی صحنه رفت.

: مصطفی فراهانی
: ( به ترتیب حروف الفبا) شایلین اسدالهی، بهراد سلاح ورزی، مهان عرافی، پویا عربگری، محسن قزل سوفلو، کیمیا کاوند
گروهی در حال ساخت فیلمی هستند که داستان متفاوتی با بیرون فیلم (نمایش) دارد.رفته رفته فضای فیلم بر فضای نمایش تاثیر می گذارد و آنرا دستخوش تغییرات عجیبی می کند.

: سیدمحمد مساوات
: ایمان اشراقی
: آرمان خوزستانی
: ابراهیم نائیج
: پریسا احراری
: پوریا اخوان
: هانی عبدالمجید
: علیرضا میرانجم
: تینا بخشی
: سمانه احمدی مطلق
: مریم دیهول
: محمد نوحی
: عمران هاشمی
: سجاد نجاتی
: امیرذوالجلالی، امیر علی آبادی
: سارا ثقفی

دیدگاهتان را بنویسید