نمایش کاریزمای منفی به روی صحنه رفت.

: امیرعلی ابراهیمی
: امیرعلی ابراهیمی، علی ابراهیم، هانیه بهاری، مهسا پاسیار، پویا جاویدآرا، امیرحسین صارمیان، حسین طهماسبی، کیمیا علوب، ارشیا قارونی، حسین کاظمی، غزل نادری، مهدی یاراحمدی
وارد سالن که بِشی، مادام پولشری داره کافه اش رو تمیز می‌کنه، نارنجیه. تا بیست دقیقه از مرگ در می‌زند، خرده جنایت‌های زن و شوهری، خرس های پاندا و در انتظار گودو دیالوگ میشنوی، بعد جهان نمایش عوض می‌شه، بعد دوباره عوض می شه، بعد یه عده ممکنه بمیرند.


: علی ابراهیم
: سوسن گوران، امیرعلی محمودی، کیمیا نیکزاد
: اردوان آستانه ای، بهراد ضحاکی
: بهراد ضحاکی
: امیرعلی ابراهیمی
: (بانوان) کیمیا علوب
: (آقایان) مهدی یاراحمدی
: رضا جاویدی، نگین جدید، علی یوسفی نژاد
: نگین جدید
: امیرعلی ابراهیمی
: علیرضا غفوری
: نگین جدید، کیمیا علوب، مهدی یاراحمدی
: کیمیا کریمیان
: علی ابراهیم
: علی ابراهیم
: مدیا مداح
: نگین جدید

دیدگاهتان را بنویسید