نمایش کالیگولا به روی صحنه رفت.

: سعید مسلمی
: رضا پهلوان، شیدا خطیبان، مریم محمدوند، سعید مسلمی، امیرحسین یونسی
کالیگولا ماه را می‌خواهد ولی ماه آسمان اعتنایی به او نمی‌کند.

: دکتر مهدی کاظمی جویباری
: آلبر کامو
: ابوالحسن نجفی

: آرزو کلانتری
: آرمان رحمانی زاده
: ثنا عباس پور
: رضا پهلوان
: مارال رشید زاده
: رضا پهلوان
: حسین رودباری
: علی عباس نژاد
: آرمان رحمانی زاده
: امید درویش زاده
: رخساره آزاد

دیدگاهتان را بنویسید