نمایش کامالوکا به روی صحنه رفت.


: محسن موسوی خواه
: سجاد شفیعی فر، صالح لواسانی، آرش لشکری، احمد سیاه رستمی، محسن موسوی خواه

“کامالوکا” همان برزخ تن در زندگی و روح پس از مرگ است. در سانسکریت به معنای میل به کامروایی یا مکانی برای آن معنی شده،که انسان درآن متولد می شود و پس از زندگی و مشقت و مرگ وارد هزارتو و دهلیزی می شود تا به کامالوکا برسد.روح بشر در کامالوکا آماده سفر به دنیای دیگر می شود.جسم برای ما در این سیر در مرکزیت است.تن را دنبال می کنیم تا به اصالت روح برسیم.


: میترا غزلی زاده
: احمد سیاه رستمی
: زهرا آذرخش
: یاسمین اقدامی
: امیر پارسائیان مهر
: حمید شفقتی (گروه تئاتر مارکت)
: مینا قنبری
: امیرحسین دهاقین
: مریم هاشم زاده
: رضا صبور
: امید دولتخواه
: رضا صالحی
: مرتضی ابرازه
: احمد سیاه رستمی، محسن موسوی خواه
: مجید کریمی زاده
: محمد جواد عبداللهی
: پریچهر ژیان

دیدگاهتان را بنویسید