نمایش کمی از من را ببینید به روی صحنه رفت.

جوایز
– جایزه نویسندگی از جشنواره دانشجویی فجر جامع
– جایزه بازیگری نقش اول زن از جشنواره دانشجویی فجر جامع
– جایزه بازیگری نقش مکمل از جشنواره دانشجویی فجر جامع
– تقدیر و تحسین شده به عنوان بهترین نمایش از جشنواره دانشجویی فجر جامع
– تقدیر شده به عنوان بهترین نمایش توسط موسسه بین المللی ایرانیان

 

دیدگاهتان را بنویسید