نمایش گاومیش به روی صحنه میرود .

: وحید فقیهی
: حسین حیدری پور
: وحید فقیهی، پارسا خسروی، هیلا رضاییان، سارا عسگری

: سجاد افشاریان
: فاطمه نوری
: امیر علی شرفی
: محبوبه کلاته
: حسین نعیمایی
: فاطمه نوری
: مسعود رنجبر شیرازی
: سارا عسگری
: الناز اکبرزاده تقوی، منیر صمدانی نیا
: امین امیری
: فاطمه غیاثوند، محمدرضا کریمی
: سرور ابراهیمی
: پارسا خسروی
: پیام ضیغمی

دیدگاهتان را بنویسید