نمایش گورستان چند ملیتی به روی صحنه رفت.

: سعید درآینده
: محسن امامی، مریم نوروزی، سعید درآینده، پوریا میرمجیدی، امیر حسین رئیس دانایی، اهورا فیجانی، مسعود میاحی پور، آرش عمادی، محدثه گودرزی


: گروه هنری آرت کات
: مژده حسینی
: رویا معتمدی
: فرشاد فیض شلدی، رویا معتمدی
: فرزانه جدید، آیدا خواجه وند

یادداشت نویسنده:
در زندگی هر انسانی تجربیات گوناگونی رخ می دهد زندگی برای هر کسی معنای خاص دارد . شرایط فرصت ها و جغرافیا در زندگی ما متفاوت است گویی زندگی مجموعه ای از افتادن ها و برخواستن ها و به پیش رفتن هاست .
در این نمایش چند انسان با فرهنگ های مختلف در جایی شبیه یک دادگاه مورد بازخواست قرار می گیرند و اتفاقات گوناگونی برای هر یک رقم می خورد . ولی در انتها حکم اجرایی در این دادگاه بسیار متفاوت است.

 

دیدگاهتان را بنویسید