نمایش گوشتان با من است ؟ به روی صحنه رفت.

: آرزو نبوت
: محمدرضا آزادفرد
شخصی به کافه ای میرود و ناگهان بلند میشود و شروع به صحبت با مردم میکند ….

: آرمان متین نیا

: علی شعایی، محمدرضا آزادفرد
: علی شعایی
: مارال غفوریان
: امین منتظری

دیدگاهتان را بنویسید