نمایش یل بانوآننمایش یل بانوآن به روی صحنه رفت.

 

 

: المیرا غفوریان
:شیرین عزیز زاده،  محمدمهدی مروتی، محبوبه صفدری، رامیار مجیدی، المیرا غفوریان، پوریا اصغری، لیدا هدایت، خاطره کرم نژاد، ویدا یاراحمدی، رزگار فیض الهی، سینا غفوریان

زنی سرخورده از اجتماع که توسط شخصیت های تاریخ و شاهنامه به کمال می‌رسد…

: محمدمهدی مروتی، المیرا غفوریان
: محمدمهدی مروتی
: محدثه تقی زاده
: ویدا یاراحمدی
: سهیل عادلی، مسلم عمرانی، محمدامین دانافر، رزگار فیض الهی، سید فربد گرمابی

گروه موسیقی
: لیلا ابراهیمی
: روژین مجیدی
: علی رحیمی
: حمید آذر افروز، فرشته سعیدیان
: اردشیر خوشفکاری
: فروزان کوزه گران
: لیلا ابراهیمی، مریم فراقی

دیدگاهتان را بنویسید