نمایش (یک جرم نگاری) N=A1+A2 به روی صحنه رفت.

: محمدرضا علی‌اکبری
: (اجراگران) محمدرضا علی‌اکبری، محمود هادی‌زاده


: مجید گنجی
: احمد جمشیدی
: رضا صبور
: مجید گنجی

» کنداکتور سومین دوره رپرتوار عصر تجربه

 

یادداشت کارگردان:
[1] هر هنری عبارت است از سامان‌دهی مادۀ تشکیل‌دهنده‌ی آن هنر، «بازیگر برای سامان‌دادن ماده‌ی تشکیل‌دهنده‌ی هنر خود باید اندوخته‌ی عظیمی از منابع فنی ‌داشته‌باشد». دلیل این نیاز آن است که بازیگر برخلاف هنرمندان سایر رشته‌ها «هم‌زمان هم ماده‌ی تشکیل‌دهنده است و هم سامان‌دهنده». میرهولد به زبان علم جبر آن را چنین صورت‌بندی کرد: N=A1+A2 (که در آن N برابر است با بازیگر، A1 برابر با سامان‌دهنده‌ی ماده و A2 برابر با ماده‌ی تشکیل‌دهنده)

[2] اجرای N=A1+A2 در سومین رپرتوار عصر تجربه‌ی تئاتر مستقل تهران، ارائه‌ای از کوشش‌های ما در ساخت یک اجرا تا لحظه‌ی اکنون است؛ چرا که این مسیر برای ما هنوز به انجامی که باید نرسیده و پرسش‌های پژوهشی و روش‌شناختی ما هنوز به پاسخ‌های لازم دست‌نیافته‌است. پس شما شریک و شاهد یک Try out خواهید‌بود.

[3] هیچ‌گاه معتقد ‌نبوده و نیستم که برای تماشای یک Try out باید بلیت فروشی کرد یا بلیت خرید؛ چرا که به‌اشتراک-گذاشتن آن تجربه بیش از هرکس نیاز خودِ گروه اجرایی است که در مسیر تجربه‌ی خود، در معرض آزمون و نگاه مخاطب قرارگیرد. اما در سرزمین و زمانه‌ی کژ و کوژ و تعیّن‌ناپذیر ما که هر دانش‌، صنعت، صناعت، هنر، اندیشه و پدیده‌ای را بومی‌سازی و مصادره به مطلوبش می‌کنیم، من نیز خلاف اصل Try out عمل‌کرده‌ام. درآمد حاصل از فروش بلیت این اجرا صرف هزینه‌ی تولید و تکمیل اجرای نهاییِ N=A1+A2 خواهدشد و به ما امکان می‌دهد که کماکان بر روی پرسش‌ها و انگیزه‌های خودمان بمانیم، نه سلایق و انگیزه‌های تئاتر تجاری جنون‌زده. به ما، و البته به شما امکان‌می‌دهد که کماکان بنیادی‌ترین و خالص‌ترین عناصر سازنده‌ی تئاتر بمانیم؛ بازیگر / تماشاگر.

[4] زِآمی گفته: «شخصیتِ نمایشی از ارتباط میان نحوه‌ی به‌کارگیری صدا و بدن بازیگر با آن محیطی (Ambience) ساخته-می‌شود که شخصیت در آن ظاهر‌می‌شود». نحوه‌ی به‌کارگیری بدن‌های ما در این اجرا مبتنی بر یکی از مهم‌ترین دستاوردهای هنری میرهولد یعنی بیومکانیک تئاتری (Theatrical Biomechanics) است. در این اجرا ما صدا و بدن خودمان را در چند محیط به‌کارمی‌بریم؛ محیطِ (Ambience) مرغ‌دریایی، محیطِ (Ambience) هملت، محیطِ (Ambience) دانشِ جرم‌شناسی قرن نوزدهم اروپا و محیطِ (Ambience) حذف سیاسی و هنری میرهولد؛ در سرزمین شوراها، همسایه‌ی شمالیِ ما؛ به دست استالین، در 2 فوریه 1940.

[5] آن‌چه می‌کوشیم تا در این اجرا پدیدار کنیم، آن چیزهایی است که کوشیده‌شده تا حذف شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید