نمایش یک نظریه شخصی به روی صحنه رفت.

: مهدی همتی
: فرزانه اعلایی، امید اسماعیلی، سعید حسین خانی، سیما سادات نائل، محمدامین ابارشی
نادر به علت مشکلاتی که از کودکی با آن درگیر بوده است مخالفت شدیدی با همسرش در مورد بچه دار شدن می کند. در این میان نادر دچار بیماری روحی و همسرش دچار افسردگی شدید می شود؛ اتفاقی که باعث می شود مسیر زندگی این زوج دستخوش تغییراتی شود…

: مهدی همتی

: علی خوش گفتار
: سجاد همت، علی اصغر ایزی، محمدامین ابارشی
: سیما سادات نائل
: شادی هاشمی
: علی رضا تقی پور
: محدثه مرادی
: طهورا سادات نبی‌یان
: ناهید مرادی

دیدگاهتان را بنویسید