کنسرت-نمایش خانم آغا به روی صحنه رفت.

: سعید مبشری
: سولماز مشعشع، علی رضا امینی، سعید مبشری
یک گروه موسیقی برای اجرای ترانه های طنز قدیم ایران محل تمرین ندارند که تهاتر می کنند و در قهوه خانه محل تمرین می‌کنند و …

: علی رضا امینی

: علی رضا امینی
: گروه موسیقی نیایش به سرپرستی علی رضا امینی
: علی رضا حاجی علیشیر
: محمود کولیوند، امیر حسین محزونیان
: سیروس کاتب
: احسان شریعت
: پویان توکلی
: فرهاد جعفری هرندی

درباره این کنسرت نمایش:
ترانه های طنز اجتماعی و موسیقی دهه های ۱۲۹۰ تا ۱۳۴۰

دیدگاهتان را بنویسید