صفحه 1
استاندارد

نمایش سرودهای نوجوانی که رژه رفتن را از رکسانا بیش‌تر دوست داشت به روی صحنه رفت.

: هومن رهنمون
: عرفان میدانلو، فاطمه خدابنده لو، داوود گراوند، آرزو صرّاف رضائی، بهرنگ رهنمون، عباس کربلایی محمد حسین، فریده فکری، تهمینه سلیمی، مهسا گرگین، سوده خدری، غزاله چیذری، مرتضی کریمیان، محمدرضا جعفری، حسین ملکیان، علیرضا نظری شیزری، شهاب الدین موسوی تبار، امیرحسین گلرخ، صبا گراوند، فاطمه اللهویرنی، بهار خسروی، آیناز سادات میرحسینی، اکرم هادیان، طهمورث سلیمی، مهرناز آموزگار، آتنا اشکرُف
نوجوانی میل به حضور در گروه‌های مختلف اجتماعی دارد که نماینده‌ی این گروه‌ها در قالب همسرایان همواره او را تشویق به این کار می‌کنند. در نهایت نوجوان . . .

ادامه مطلب ←