صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش به یک دروغ گو نیازمندیم به روی صحنه رفت.

: دیمیتری پسات‌هاس
: کریم عظیمی ججین
: مرتضی مقدم
: مهرداد اعلایی، حمید عرفانیان، محمد اسفندیاری، محمد دلبری، علی حسنپور، مجتبی ترکمان، مبینا هادی، آرزو حیدری، زهرا شکوری
: احسان نورانی، مرتضی مقدم

: محمد مهدی اسفندیاری
: علی نوروزی
: محمد فسنقری
: فرشیدباقری
: عسل مقدم (اریک)
: عبدالله شیراوند

یک نماینده مجلس برای پست رییس دفتر خودش قصد استخدام فردی را دارد و شرط استخدام او این است که فرد رییس دفتر یک انسان دروغ گو باشد این استخدام مشکلاتی را برای وی بوجود میاورد و …