صفحه 1
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی هتلی ها به روی صحنه رفت.

: مریم شیرازی
: آرزو ریسمانچیان، مهناز زینی، زینب خطیبی، مریم شیرازی، مهدی شعبانی، زهرا دوستی، شکوفه بنایی، امیرحسین توکلی
نگین نویسنده ای است که زندگی کودکی اش را برای دوستش تعریف می کند و ما همزمان اتفاقات کودکی او را می بینیم.

ادامه مطلب ←