صفحه 1
استاندارد

نمایش از خواب هایم خون می‌چکد

 

کابوس هایی که پشت سرهم می آیند و می روند،اما همه داستان زندگی زنی نگران نیست…

: احسان جانمی
: مسعود شیرانی فرد
: (به ترتیب ورود به صحنه) کرشمه یوسفی، حامد سوری، فائقه مجیدی، مجتبی مجیدی، مهدی اسدی، میلاد حاجی زاده، حمید رضا دولت آبادی، مرتضی حفار
: علیرضا حسن پور

ادامه مطلب ←