صفحه 1
استاندارد

نمایش سه تفنگدار و یکی

: عقیل جماعتی (بر اساس طرحی از مهدی شاه حسینی)
: مهدی شاه حسینی
: (به ترتیب حروف الفبا) امین اصلانی، آیت بی غم، سوسن پرور، میثم درویشان‌پور، سهیل غلامرضاپور، محمد معتضدی

 

ادامه مطلب ←