صفحه 1
استاندارد

نمایش خواستگاری به روی صحنه رفت.

: آنتوان چخوف
: مرتضی صادقیان
: (به ترتیب ورود به صحنه) عیسی نعمتی، آرمان توکل، صبا گوهری
ایوان واسیلی همسایه آقای استپان برای خواستگاری از دختر استپان ملاک به خانه آنها می آید . ایوان واسیلی و ناتالیا با هم به گفتگو می نشینند. ابتدا استپان و دخترش نمی دانند چرا واسیلی به خانه آنها آمده . ضمن پذیرایی بخاطر ملک و حتی اصالت سگشان با هم بحث می کنند .در این نمایشنامه رفتار آدم های خرده بورژوا و مباحثی که طرح می شود لحظات طنز را می آفرینند.

ادامه مطلب ←