صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش خواستگاری به روی صحنه رفت.

: آنتوان چخوف
: مرتضی صادقیان
: (به ترتیب ورود به صحنه) عیسی نعمتی، آرمان توکل، صبا گوهری
ایوان واسیلی همسایه آقای استپان برای خواستگاری از دختر استپان ملاک به خانه آنها می آید . ایوان واسیلی و ناتالیا با هم به گفتگو می نشینند. ابتدا استپان و دخترش نمی دانند چرا واسیلی به خانه آنها آمده . ضمن پذیرایی بخاطر ملک و حتی اصالت سگشان با هم بحث می کنند .در این نمایشنامه رفتار آدم های خرده بورژوا و مباحثی که طرح می شود لحظات طنز را می آفرینند.

ادامه مطلب ←