صفحه 1
استاندارد

نمایش نمایش پرواز عمود کبوتر دریایی دودی بر فراز آب‌های سرد و معتدل اقیانوس اطلس به روی صحنه رفت .

: پویا پیرحسینلو
: سیما شیبانی
: (به ترتیب ورود) یحیی گلنسایی، مهدخت مولایی، نفیسه زارع، کیوان ساکت‌اف، داود پژمان‌فر، معصومه بیگی
: سیدمحمدمهدی حسینی‌پارسا

ادامه مطلب ←