صفحه 1
استاندارد

نمایش زندگی یک رؤیاست به روی صحنه رفت.

: سعید تقوایی
: آرون مزین، آرام نیک بین، آوا صدر، غزاله امینی و سعید تقوایی
خانواده ای بعد از فوت پدر خانواده در آستانه فروپاشی است، پدری هوس‌باز و دائم الخمر. تنها امید آنها برای رهایی از فروپاشی کامل، فروش خانه پدری است که در آن زندگی می‌کنند.

ادامه مطلب ←