صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش پایان داستان چند مجنون معاصر به روی صحنه میرود.

جنون متراکم در اشخاصِ اطراف ما، جز انفجار نهایتی در بر نخواهد داشت مگر آنکه مجنون مورد نظرمان پایان داستانش را چون روز، روشن و شفاف مقابلش ببیند و از روایتِ آینده ی رابطه اش درس بگیرد. اشتباهات اشخاص مختلفی روایت شده اند تا تمام ما خود را در یکی از آن اشخاص بیابیم و به چگونگیِ پایان داستانمان بیشتر فکر کنیم. و چه چیز والا تراز تفکر؟!