صفحه 1
استاندارد

اجرای آنلاین مرجان به روی صحنه خواهد رفت.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش خانم آنلاین به روی صحنه خواهد رفت.

: آریان رضایی
: نسیم ادبی

خانم آنلاین بر اساس نمایش‌نامه‌ی روز عزیز مرده نوشته‌ی محمد چرم‌شیر برای اجرای آنلاین و تعاملی توسط آریان رضایی به نگارش درآمده و قصه‌ی آن درباره‌ی زنی است که در ایام قرنطینه به صورت آنلاین به مردم آموزش آشپزی می‌دهد. این نمایش به شیوه آنلاین و تعاملی اجرا می‌شود.

 

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش مشروع به روی صحنه رفت.


: آریان رضایی
: محمدهادی عطایی، فرنوش نیک اندیش، دنیا مدنی‌، پری‌ناز لطف الهی، آریان رضائی

مَشروع به مسائل پنهانی ،دروغ و خیانت در رابطه و عشق می‌پردازد.

ادامه مطلب ←