صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایشنامه‌خوانی همزاد به روی صحنه میرود

:  نیما صمدی
:  پرنیا عسگری
  (به ترتیب ورود به صحنه) محمد رضا قربانی، حسین مهدوی کیا ،پریا حمیدیان ،پرنیا عسگری، نیکان قادری مقدم، آریان عرفانیان، علی ایزدی، سپهر اسدی، فاطمه آمی ،احمد علیرضا محمدی
 نیما صمدی
  علی زمانی   رایین محسنی، مهیار حاتمی آذر   متین علیایی، فاطمه خوشنام