صفحه 1
استاندارد

نمایش تا باران چند پاییز مانده

تن خسته زدم به دریا، شناگر بودم ولی این موج های لعنتی غرقم کرد…

 

: عرفان پورمحمدی
: آرمان شهبازی
: (به ترتیب ورود به صحنه) محمد نوروزی، فرانک جلیلی، شکوفه حیدریان، محمد توانگر، بابک قویدل، زهرا اسدی
: شهاب غروی

ادامه مطلب ←