صفحه 1
استاندارد

نمایش قصه ظهر جمعه و غروبش و شبش و فردا شبش و …به روی صحنه رفت.

: صالح خواجه
: مهدی کاویان، سمیه کاظمی، محمد شایان طهماسب پور، محمدرضا زاهدی، آزاده شمس، مجید عراقی، صالح خواجه
ماهیگیر پیری برای صید ماهی به کنار دریا می رود که خمره ای صید می کند. درب خمره را باز می کند و جنی از آن بیرون می آید. جن قصد کشتن ماهیگیر را دارد که ماهیگیر با ترفندی او را به خمره بر می گرداند و برای او حکایت ملک یونان و حکیم رویان را تعریف می کند تا درس عبرتی برای او بشود و ..

ادامه مطلب ←