صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش قصه ظهر جمعه و غروبش و شبش و فردا شبش و …به روی صحنه رفت.

: صالح خواجه
: مهدی کاویان، سمیه کاظمی، محمد شایان طهماسب پور، محمدرضا زاهدی، آزاده شمس، مجید عراقی، صالح خواجه
ماهیگیر پیری برای صید ماهی به کنار دریا می رود که خمره ای صید می کند. درب خمره را باز می کند و جنی از آن بیرون می آید. جن قصد کشتن ماهیگیر را دارد که ماهیگیر با ترفندی او را به خمره بر می گرداند و برای او حکایت ملک یونان و حکیم رویان را تعریف می کند تا درس عبرتی برای او بشود و ..

ادامه مطلب ←