صفحه 1
استاندارد

نمایش بوی گند دهن خانم مارکز به روی صحنه رفت.

: فرید قادرپناه
: بهنام شرفی، کاوه مرحمتی، آزاده مشعشعی، امین جلالی و مینا زرنانی
پترسون که نویسنده مطرحی در شهر خود است در سن شصت و چند سالگی به دلیلی نامعلوم دیوانه میشود و خانه را ترک میکند، الان هفت سال از رفتن پترسون می‌گذرد.

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش قتل در موقعیت ۳۵ درجه شمالی به روی صحنه رفت.

: امین میری
: امیر جنانی، آزاده مشعشعی، هدیه آزاده، امیررضا میر آقا، میثم غنی زاده، وحید منتظری، آرش دهقان شاد، دینا هاشمی، محمد احمدی
در مورد یک قتل سریالی به فاصله صدسال

ادامه مطلب ←