صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش از بس که نیامدی به روی صحنه رفت.

: ملیحه دهقانی
: مهسا مشهدی عباسی، آناهیتا کولیوند، سیده بهاره حسینی، کیمیا زینی وند، سارینا فتحی
خانم بزرگ فردی قانونمدار و مبادی ادب، دارای سه فرزند دختر است که با او زندگی کرده و ازدواج نکرده‌اند. خانم بزرگ به شدت بر رفتارهای اعضای خانواده‌اش بر اساس اصول و چهارچوب اخلاقی تاکید دارد که این رفتار سبب ترک مردان این خانواده شده است. دختر کوچک خانواده در مقابل این رفتارها تاب نیاورده و…