صفحه 1
استاندارد

نمایش از بس که نیامدی به روی صحنه رفت.

: ملیحه دهقانی
: مهسا مشهدی عباسی، آناهیتا کولیوند، سیده بهاره حسینی، کیمیا زینی وند، سارینا فتحی
خانم بزرگ فردی قانونمدار و مبادی ادب، دارای سه فرزند دختر است که با او زندگی کرده و ازدواج نکرده‌اند. خانم بزرگ به شدت بر رفتارهای اعضای خانواده‌اش بر اساس اصول و چهارچوب اخلاقی تاکید دارد که این رفتار سبب ترک مردان این خانواده شده است. دختر کوچک خانواده در مقابل این رفتارها تاب نیاورده و…