صفحه 1
استاندارد

نمایش خاندان چن چی

کنت چن چی در پی جنایتهای خود، دست به اقدامات جدید می‌زند.

: آنتونن آرتو، پرسی بیشی شلی
: بهزاد قادری، شهرام نراقی
: امین سعدی
: علی کشوری، میثم جهانگیری، آرام نیک بین، نسیم ایمانی، محمد محمد زاده، شبیر رامتین، مصطفی برات‌پور، بهروزصیامی، نیما منصوری، رامک نوروزی، علی کاشمری، رزا ارجمندی
: امین سعدی
بر اساس متنهای آنتونن آرتو و پرسی بیشی شلی

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش خاندان چن چی

 

: آنتونن آرتو، پرسی بیشی شلی
: بهزاد قادری، شهرام نراقی
: امین سعدی
: علی کشوری، میثم جهانگیری، آرام نیک بین، نسیم ایمانی، محمد محمد زاده، شبیر رامتین، مصطفی برات‌پور، بهروزصیامی، نیما منصوری، رامک نوروزی، علی کاشمری، رزا ارجمندی

ادامه مطلب ←