صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

اجراخوانی کوروش بزرگ به روی صحنه رفت.

: پری صابری
: صادق بهادری
: (نقش‌خوانان) مقداد کامیاب اسلامی، آرام نیکبین، نازآفرین فرجی، دامون ابراهیمی، آوا وفا خواه، پوریا خشابی زاده، آزاده ادیبی، هدیه فروغ، مجید قهرمانی، ایمان دیبایی، شیوا کریمی، حمیدرضا قدیانی، فرهاد امیری، مبینا احمدی