صفحه 1
استاندارد

نمایش در انتظار چراخ به روی صحنه رفت.

: نیما نعمتی زاده
: نیما نعمتی زاده، آوید بزرگی، ملیکا طاهری عطار، پریسا سجودی، محمد منفرد

برق خانه قطع شده، چراغ ها خاموش و همه چیز بهم ریخته، زن و شوهر در تعجبند. زن حامله است و مرد برای درست کردن اوضاع تلاش می کند، همین موقعیت ماجراهایی را بوجود می آورد.

ادامه مطلب ←