صفحه 1
استاندارد

نمایش دی زنگرو به روی صحنه رفت.

: آیدا عزت آبادی پور
: آیدا عزت آبادی پور، مهدی فرخی، سید محمد هاشمی فرد، مجید نظری، نگین صغیر، روژان شکوهی زاده
داستان شیدایی دختری جوان در شبی که خسوف رخ داده است. در باور مردم قدیم بوشهر «دی زنگرو» به معنای بلعیده شدن ماه توسط موجودی موهوم است.

ادامه مطلب ←