صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش برهان به روی صحنه رفت.

: دیوید آبرن
: امیرحسین طاهری
: محمد حسین احمدی برهان
: ویدا حسینی، محمد حسین احمدی برهان، مهدی کوهکن، آیدا میزانی، مهدی شهسواری
: محمد حسین احمدی برهان

: نگین پریزاد، لیلی سلطانی
: ناصر دهقانی
: مهدی زینلی
: ثنا هاشمی
: مهدی زینلی
: سامان برزگر
: علیرضا اسعدی، سینا طهماسب، یاسمین شاهسونی
: علی پورچنگیز، عارف عابدی
: الناز پاک طینت، سارا رضوی نسب

دختر یک ریاضیدان بزرگ می ترسد به بیماری پدرش مبتلا شود اما …