صفحه 1
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی دنیای مطبوعاتی آقای اسراری به روی صحنه رفت.

: بهرام بیضایی
: حمید عبدالحسینی
: (نقش‌خوانان به ترتیب الفبا) فرهاد ابری، عماد ابوالفتحی، مصطفی باطنی، محدثه بهمنی، محمد مهدی توکلی، محمد حسن جوهری، سید محمد حسینی نژاد، سوده خدری، شهاب ذوقی، فائزه زرکش بهاری، سیناشهری، آرام طالشی، آیدین فرهنگ، حامدفروغی پور، محمد قائم مقامی، افشین کامیاب فرد، دانیال کرد بچه، حسام گنجی

ادامه مطلب ←