صفحه 1

پکیج آموزش بازیگری آموزش بازیگری pdf آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای آموزش بازیگری در خانه ویدیو آموزش بازیگری کانال آموزش بازیگری ستجوهای مربوط به آموزش بازیگری در خانه آموزش بازیگری در خانه برای کودکان متن برای تمرین بازیگری فیلم تمرین بازیگری اموزش بازیگری آموزش بازیگری رایگان آموزش بازیگری حرفه ای تمرین بازیگری در خانه برای نوجوانان حس گیری در بازیگری آموزش بازیگری تئاتر

استاندارد

نمایش کودک چهل ساله به روی صحنه رفت.

: مریم باقری
: علیرضاسلیمانی اصل
: صابر گل محمدی، آرمان پیراسته، مریم باقری، مهدیار آزادفر، هستی حضوری، هستی قائم پناه، ترنم مددی، آیسان محمد اسمعیلی، حسین ابراهیمی نیا، روژین آذری دلفانی، عرفان فلاح
: محمدمهدی سلیمانی
: محمدقائم پناه
: آیدا رمضانی
: فرشته موسوی
: سینا مددی و مهدی علیخانی
: علیرضاسلیمانی
: علیرضاسلیمانی

کاندیداش، رأی آورد!
تابلوش، نقاش را ثروتمند کرد!
شعرِ شاعرش، به چند زبان ترجمه شد!
و هنوز سرهمان 4راه واکس میزند
کودکی که همیشه بهترین “سوژه” بود.

حامد یک بچه کار است که با چالشی وسوسه انگیز روبه‌رو میشود و …