صفحه 1
استاندارد

نمایش کودک چهل ساله به روی صحنه رفت.

: مریم باقری
: علیرضاسلیمانی اصل
: صابر گل محمدی، آرمان پیراسته، مریم باقری، مهدیار آزادفر، هستی حضوری، هستی قائم پناه، ترنم مددی، آیسان محمد اسمعیلی، حسین ابراهیمی نیا، روژین آذری دلفانی، عرفان فلاح
: محمدمهدی سلیمانی
: محمدقائم پناه
: آیدا رمضانی
: فرشته موسوی
: سینا مددی و مهدی علیخانی
: علیرضاسلیمانی
: علیرضاسلیمانی

کاندیداش، رأی آورد!
تابلوش، نقاش را ثروتمند کرد!
شعرِ شاعرش، به چند زبان ترجمه شد!
و هنوز سرهمان 4راه واکس میزند
کودکی که همیشه بهترین “سوژه” بود.

حامد یک بچه کار است که با چالشی وسوسه انگیز روبه‌رو میشود و …