صفحه 1
استاندارد

نمایش مانستر به روی صحنه رفت.


: ‌کوروش شاهونه
: ابراهیم ناییج، علی حسین زاده و ریحانه رضی

زن و شوهری با معلولیت جسمی و ذهنی اماده رفتن به تولد هستن که نصاب پرده ایی وارد منزلشان میشود که نصاب پرده متوجه…

ادامه مطلب ←