صفحه 1
استاندارد

نمایش تنها خرچنگ خانگی لای ملافه‌ها خانه می‌کند اتللو به روی صحنه رفت.

داستان اتللو این بار در جنوب ایران اتفاق می افتد.
: ابراهیم پشت کوهی
: اصغر همت، ناهید مسلمی، غلامرضا فرج زاده،ایمان اشراقی،  مسیح کاظمی، منصور صوفی، گاتا عابدی، نیما سید موسوی
: سعیده آغویی، محمد یزدانی

: مجید مهرآبادی
: امیرحسین خلیل زاده
: بهرنگ عباسپور
: مرتضی اولی بندری
: مرتضی اولی بندری، امین باصره، مقداد اسفندی
: مرتضی اولی بندری
: گاتا عابدی
: مقدی شامیریان
: آنوش آوانسیان، تینا ساوجبلاغی، سوسن بقاءشانجانی
: حسین پناهی
: فاطیما پشت کوهی
: مجید کشاورز
: ابراهیم پشت کوهی و علی تهرانچی
: مازیار رافتی
: هدیه خداپرست
: فرناز یحیی پور
: ثمین سالک
: محمد مسیبی، شاهین پور حسین، الهه رضاوندی
: حامد رسول آبادی
: ابراهیم پشت کوهی، مهشید فقیری
: فریبرز دارایی
: مهدی آشنا
: نیما سید موسوی
: محمد لهاک