صفحه 1
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی اتاقی در هتل کالیفرنیا به روی صحنه رفت.

: نسیم شیرعلی نژاد
: ابوالفضل جمالپور، فائزه جهانشیری، محمد جواد حاجی حسنی، آتنا دولت آبادی، حمیده دهقان نیری، محمد روحانی، محسن ستوده، نسیم شیرعلی نژاد، نادیا قاسم نیا، مصطفی معین فر، محمدصادق مقیمی، ملیکا یوسفی، با حضور: عرفان رضوی، علی حسینی خواه
اتفاقات و حوادث به وجود آمده در یکی از اتاق های هتلی در کالیفرنیا…

ادامه مطلب ←