صفحه 1
استاندارد

نمایش غایب مدرسه به روی صحنه رفت.

: پوریا سمندری
: احسان اسدالهی، مصطفی موحدی نیا،کیارش نسودری، حامد یادگار زاده، امیرحسین بابایی، کیمیا زینی وند، مهرناز منفرد، سهیل گل بابایی، درسا بابایی، ستاره توکلی نژاد. بازیگر مهمان: حامدفراهانی، آیسان درویشی، عرشیا عبدی

ادامه مطلب ←

استاندارد

نمایش غایب مدرسه به روی صحنه رفت.


: پوریا سمندری
: احسان اسدالهی، مصطفی موحدی نیا، کیارش نسودری، حامد یادگار زاده، امیرحسین بابایی، کیمیا زینی وند، مهرناز منفرد، سهیل گل بابایی، درسا بابایی، ستاره توکلی نژاد
: حامدفراهانی، آیسان درویشی

یادداشت کارگردان:
ما گروه تئاتر سبز هستیم. از تابستان ۱۳۹۸ در شهرستان کرج متولد شدیم. می خواهیم گروهی دغدغه مند باشیم و درباره ی دغدغه ها مان با شما به گفتگو بنشینیم.
اهداف گروه گفتگو با انسان ها در محیط زیست و ظهری پایدار که فرهنگ صلح در محله های آن جریان دارد، است. گروه تئاتر سبز به گفتگو می نشیند.

ادامه مطلب ←