صفحه 1
استاندارد

نمایش فرمالیته به روی صحنه رفت.

: علی صفری
: (به ترتیب حروف الفبا) سلاله ارغوان، احسان خان محمدی، هامون خان محمدی، نجمه صفایی، حامد عابدی، شیده غفاریان، نگین فیروز منش، اریک قاراسمیان، مجید قفلی، امیرعلی گودرزی
شهر از ۹ نفر جمعیت تشکیل شده که کاهش یا افزایش جمعیت خلاف قوانین خواهد بود.

ادامه مطلب ←