صفحه 1
استاندارد

مستندی واقعی از زندگی بیماران مبتلا به ایکتیوز

 

: ساشا کشوادی، مریم یاسین زاده
: ساشا کشوادی
: (به ترتیب ورود) فرشته آلوسی، بهنام سرلک، فاطمه نوروزی، سارینا رزاق، بهروز عبادی، سمن قناد، سارینا ترقی، هانیه علی‌اکبری، احمد بهاروند، علیرضا اسفندیاری
: انوشه زاهدی

ادامه مطلب ←