صفحه 1
استاندارد

نمایش گفتگوی شبانه به روی صحنه رفت.

: امیر مهاجر سلطانی
: مهسا کریم زاده، رضا رمضانی کیا، نازنین بابایی، احسان محسنی کیاسری

تعریف انسان رو باید در زوایای تاریک و پنهانش جستجو کرد نه در اون چه آشکار می کنه. در واقع همه‌ی رازهای انسان پشت همون ماسکی هست که به صورتش می زنه.

ادامه مطلب ←