صفحه 1
استاندارد

نمایش زندگی روی پوست موز به روی صحنه رفت.

: مهدی صلاحی
: (به ترتیب اپیزود) فرشید رحیمی و رومینا ایران پناه، وحید نیکراد و زهرا حسینی، محمدرضا بنکار، زهرانامور، احمدرضا اشراقی و میثم حشمتی و

یاسمن گرکانی
روایتی طنز از زندگی ما ایرانی ها در ایران

ادامه مطلب ←