صفحه 1
استاندارد

نمایشنامه‌خوانی پزشک نازنین به روی صحنه رفت.

: احمدرضا بورچی
: شیوا پایبرپی، پانیذ آتشزر، پگاه زارعی، نیلوفر معمار، بیتا حیدری شیرازی، پارمیدا آتشزر، احمدرضا بورچی، فرناز عباسی
همه چیزی از ذهن نویسنده شروع شد.
: نیل سایمون
: آهو خردمند

: یزدان جمشیدی، فربد فرجادی
: بهارزارعی

استاندارد

نمایش چشم مرکب

 

: کمال جعفری
: (به ترتیب ورود) سامان سالاری، حامد ناوشکی، تیما تقی زاده
: کمال جعفری
زندگی، یه پشه است که نمیذاره بخوابی، نمیذاره آروم باشی، بی خیال باشی، بی خیال خیلی چیزایی که همه بی خیالش ان…
دیدن این تئاتر برای افراد دچار افسردگی یا با سابقه بیماری افسردگی ممنوع می باشد.

ادامه مطلب ←